Stäng

Återvinning

Betong kan återvinnas till 100 % eftersom det är ett naturmaterial baserat på berg och sten. Återanvändning av hela plattor och markstenar, t ex när schakt-arbeten sker i gatan, minskar miljöbelastningen. Krossad betong är ett material som är lätt att återvinna och lämpar sig väl att använda som bär- och förstärkningslager i vägöver-byggnader. När betongen, ofta efter mer än 100 år, fyllt sin uppgift kan den därför återvinnas, ofta i form av fyllnadsmaterial. Globalt sett är jordens kalkstensreserver i praktiken outtömliga, och gråberg kommer sannolikt aldrig bli en bristvara. Vid tillverkning av betong har jungfruliga material till viss del börjat ersättas av återvunna material. Återvunnen krossad restbetong används som ballast och slagg och flygaska används som alternativa bindemedel som delvis ersätter cement.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2020 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

STARKA BETONGINDUSTRIER: www.starka.se
S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK