Stäng

Välkommen till Svensk Markbetong

Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas. Svensk Markbetongs ambition och förhoppning är att hemsidan och böckerna skall vara användarvänliga och tillgängliga.

Hemsidan innehåller samlad kunskap från branschen. Här kan du läsa, ladda ned eller beställa samtliga av våra böcker. Du kan dessutom göra egna dimensioneringar i våra beräkningsmoduler. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och kommer att innehålla både nyheter från branschen samt exempel på väl utförda konstruktioner.

Har du frågor eller synpunkter är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

st:eriks logo

benders logo

cementa logo

Har du koll på?

Läs mer
Kurs: Certifieringskurs 28-29/8 i Karlstad
Besiktning av markbeläggning!
Läs mer
Karta: Här finns dom!
Dränerande beläggningar!
Förläsning: Bärighet och vatten
Dränerande markstensbeläggningar!
Läs mer
Fou Rapport: Dränerande beläggningar
Bärighet och infiltration!
Läs mer
FoU Rapport: Uppföljning
Urbana dagvattenanläggningar!
Läs mer
Koll på? Trafikklass, dagvatten, koldioxid....?
Ny teknikblogg ger svaren!
Video: Vilket sättmaterial är bäst?
Experiment!
Video: Dagvattenhandtering i praktiken
Dränerande marksten i Vara!
Video: Dagvattensystem för ökande vattenflöden
Världsunikt forskningsprojekt!

Klimat i förändring!

Handbok om dränerande beläggningar!

Tänk dig en gata som dränerar, fördröjer och filtrerar dagvatten! Då skulle vi slippa många översvämningar, och få hållbarare städer, trots att vi blir fler och bygger tätare städer.

Handboken är resultatet av ett 6-årigt forskningsprojekt tillsammans med över 20 olika aktörer från Sverige. I de fall svenska erfarenheter saknas inkluderar handboken det senaste från flera decenniers internationell erfaren från länder med liknade förhållanden som Sverige.

Handboken ger en detaljerad genomgång av dimensionering, projektering, utförande samt drift och underhåll av dränerande konstruktioner för fördröjning av dagvatten

Läs mera →

Ladda ned →

Hur dränerande beläggningar fungerar!

Full infiltration!
Läs mer
Partiell infiltration!
Läs mer

Snabbfakta om dränerande beläggningar!

10 sanningar!
Läs mer
Nederbörd!
Läs mer
AMA 23!
Läs mer

Plattor och marksten av betong!

  

Branschens standardverk! 

Ny uppdaterad version!  Ladda ned →

Här finns all information som behövs för att projektera, bygga och underhålla markstensbeläggningar för kommunala ytor.

Handboken innehåller flera nyheter såsom möjligheten till bundna bärlager och nya materialkrav, allt koordinerat med nya AMA Anläggning 20. En ny handbok, uppdaterad med moderna arbetsmetoder, kopplat till nya digitala beräkningsprogram som gör det enkelt att dimensionera kommunala ytor! Handboken är som tidigare utgåvor framtagen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mera →

Ladda ned →

 

Snabbfakta från Handboken!

Sättmaterial
Läs mer
AMA Anläggning
Läs mer
Att tänka på!
Läs mer
Trafikklasser
Läs mer
Fogmaterial
Läs mer
Bundna bärlager
Läs mer

Dimensionera enkelt och rätt!

Trafikanalys
Läs mer
Kommunalyta
Läs mer
Industriyta
Läs mer

Stadens golv

Gestaltning
Läs mer
Platser
Läs mer
Människor
Läs mer

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK