Stäng

System I och II: Full infiltration

I konstruktioner av typ DO(F) och DB(F) infiltreras regn genom markstensbeläggningen och vidare ner genom överbyggnaden för att så småningom nå undergrunden. Fördröjning och lagring sker i konstruktionen och till viss del i den underliggande marken. Hur mycket vatten som kan fördröjas beror på magasinets storlek d v s. förstärkningslagrets tjocklek. Hur länge vattnet fördröjs i konstruktionen beror på terrassmaterialens hydrauliska egenskaper.

Ytavrinning sker bara om nederbördens intensitet överskrider beläggningens infiltrationsförmåga, d v s om magasinet är underdimensionerat. Systemet kallas ibland på engelska för ”zero discharge” eftersom inget vatten från konstruktionen leds vidare till dagvattensystem eller recipient. Det leder till en kostnadseffektiv konstruktion eftersom det inte krävs några dräneringsrör eller andra anslutningar. Vid normal till låg trafikbelastning används den mer ekonomiska obundna konstruktionstypen DO(F). I situationer som kräver mycket hög bärighet kan konstruktioner av typen DB(F) användas (bitumenbundet dränerande bärlager).

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK