Stäng

Bärighetsdimensionering

Överbyggnaden dimensioneras för att klara de belastningar som kan uppstå under konstruktionens hela tänkta livslängd. I detta kapitel presenteras de förutsättningar som behövs för slutligt val av lagertjocklekar enligt avsnitt "Arbetsgång – Bärighetsberäkning".

Slutlig överbyggnadstjocklek beror på ingående materials egenskaper och deras årstidsvariationer. Dimensioneringstabeller som återges i denna skrift baserar sig på beräkningar utförda med PMS Objekt. PMS Objekt är Trafikverkets verktyg för att beräkna och dimensionera en vägkropp enligt de regler som anges i TRVK Väg [12]. TRVK Väg är ett Trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem.

Dimensioneringstabellerna baseras i stor utsträckning på fullskaleförsök av dränerande markstenskonstruktioner utförda vid VTI (Väg och Transportforskningsinstitutet, Linköping) i samband med projektet ”Klimatsäkra systemlösningar för urbana ytor” [3], [6].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK