Stäng

System III: Ingen infiltration

System III innebär att en impermeabel markstensbeläggning avvattnas genom att ytvattnet leds till brunnar eller rännor istället för att infiltreras genom beläggningen. Från brunnarna leds dagvattnet in i konstruktionen (förstärkningslagret) via dräneringspunkter. Förstärkningslagret används som fördröjande magasin. Denna typ av konstruktion bör dimensioneras hydrauliskt så att ingen infiltration ska ske till terrassen. Om det inte finns någon risk för att bärigheten i terrassen påverkas på grund av stående vatten, kan omslutande impermeabel geoduk uteslutas. Om geoduken utesluts får det inte finnas någon närliggande dricksvattentäkt eller föroreningar i terrassen. Dagvatten från intilliggande områden kan även tas in via sidoanläggningar. Eftersom infiltrationen inte sker via beläggningen kan bundna bärlager av typ Ag användas. Detta ger möjlighet för mycket hög bärighet och konstruktionen kan därför användas i tungt trafikerade miljöer på samma sätt som konstruktioner av typ II (DB(F/P/I)).

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK