Stäng

Igensättning av förstärkningslager

Om dagvatten leds direkt in i förstärkningslagret via dräneringsledningar (System III) finns viss risk för lokal igensättning beroende på hur mycket torrsubstans dagvattnet innehåller. Hur stor igensättningen blir har inte undersökts för specifika förhållanden och är mycket lite omtalad i internationell litteratur. För att minska eventuell risk för lokal igensättning av förstärkningslagret kan dagvattnet ledas först via exempelvis dagvattenbrunn och eventuell växtbädd innan det leds in i förstärkningslagret. Dagvattenbrunnen kan då rengöras från eventuella sediment som avsätts med tiden [19], [21].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK