Stäng

Föroreningar i undergrund

Om man överväger dränerande markstenskonstruktioner i områden med misstänkta föroreningar i undergrunden bör detta utvärderas och en riskbedömning genomföras. Riskbedömningen bör genomföras av specialister inom miljögeoteknik.

Om konstruktionen byggs på förorenad mark finns det anledning att undvika ökat vattenflöde i marken eftersom det kan leda till att föroreningarna mobiliseras och sprids vidare. I dessa fall bör en konstruktion som inte tillåter infiltration väljas (DO(I), DB(I) eller TB(I)). Detta gäller framförallt om konstruktionen byggs i omedelbar närhet av en vattentäkt eller vattenskyddsområde. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK