Stäng

Riskbedömning

Förutom rent tekniska förutsättningar bör även en riskbedömning och konsekvensbeskrivning göras in vid val av system. Exempelvis vid full infiltration används inga dräneringssystem och under extrema förhållanden kan överbyggnaden överfyllas. Risken för detta måste övervägas och beskrivning av eventuella konsekvenser för närliggande byggnader, recipient, erosion och människors hälsa och säkerhet måste göras.

Om den dränerande markstenskonstruktionen ingår i en större kedja av åtgärder bör riskvärderingen minst innehålla följande avväganden [45]:

  • Översvämningsytor och vägar vid extrema förhållanden
  • Effekter i konstruktionen av extrema förhållanden exempelvis bärighetsförlust, skador och erosion
  • Effekt av föroreningar i dagvattnet
  • Effekter av snabb igensättning av systemet exempelvis p g a stort inflöde av sediment från intilliggande ytor under extrema förhållanden
  • Effekter och risker av bristande drift och underhåll
  • Effekter på intilliggande byggnader och anläggningar
  • Effekter av erosion nedströms
  • Hälsa och säkerhet

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK