Stäng

Trafiklast

Överbyggnaden dimensioneras med hänsyn till den förväntade trafiklasten som kommer belasta konstruktionen under dess livslängd. Totala trafiklasten, uttryckt genom aktuell trafikklass, dimensionerar förstärkningslagrets tjocklek. Trafikklasserna beaktar endast vertikal belastning i form av axellast hos passerande fordon under konstruktionens förväntade livslängd.

Förutom vertikala belastningar tillkommer dynamiska och horisontella belastningar från svängande och vridande hjul, tillskott förorsakat av ojämnheter i vägbanan eller broms- och accelerationskrafter. Denna typ av belastning dimensioneras genom konstruktionstekniska lösningar. Konstruktionstekniska lösningar kan vara; lämpligt val av marksten (exempelvis låssten), fog, läggningsmönster, mothåll (kantstöd) och eventuell friktion mot underlaget [11].

Att uppskatta den faktiska trafikbelastningen utifrån det stora spektrum av fordon och fordonskonfigurationer som trafikerar våra vägar är mycket svårt. För att enklare bedöma trafikens totala belastning görs en uppdelning i trafikklasser. Varje klass uttrycker ett intervall av bedömd trafiklast under avsedd teknisk livslängd (se vidare avsnitt "Teknisk livslängd").

Trafiklasten i en trafikklass beskrivs som ekvivalenta antalet standardaxlar (Nekv), där standardaxeln är en fiktiv jämförande 100 kN axel enligt Trafikverkets definition [12]. Antal standardaxlar i respektive trafikklass är alltså inte ett direkt mått på antal fordon som passerar. Definitionen av trafikklass utgår från trafiksituationen på statliga vägar där spårbundenheten är relativt hög. För kommunala ytor kan trafiksituationen ha ett helt annat spektrum och detta måste bedömas separat. Utspridd trafikbelastning sänker antalet ekvivalenta standardaxlar i respektive del av ytan. Däremot kan exempelvis infarter eller angöring belastas av den totala trafikbelastningen. Det är viktigt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv att en högre trafikklass överslagsmässigt inte väljs i brist på utförlig analys av trafiksituationen eller som kompensation för förväntade brister i utförande.

I följande avsnitt presenteras tre metoder för beräkning av trafiklast. Svensk Markbetong rekommenderar att beräkningen sker enligt www.svenskmarkbetong.se, "Trafikklassanalys" där en detaljerad analys enkelt kan göras.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK