Stäng

Redovisning

I handlingar som beskriver överbyggnader med dränerande markstensbeläggningar, ska följande anges:

 1. Trafikbelastning i form av ekvivalent antal standardaxlar, samt hur prognosen tagits fram för dessa över avsedd teknisk livslängd (dimensioneringsperiod).
 2. Materialtyper och tjälfarlighetsklasser i vägområdet.
 3. Terrassens hydrauliska egenskaper.
 4. Typ av överbyggnadskonstruktion och dess beteckning.
 5. Krav på ingående delmaterial (fraktioner, permeabilitet, porositet etc).
 6. Eventuell ansluten areal från tillrinningsytor, använda avrinningskoeficienter, rinntider, återkomstider för regn och klimatfaktor.
 7. Dimensionerande magasinvolym samt förväntad tömningstid.
 8. Måttsatt överbyggnadskonstruktion med mått för betongmarksten, sättlager, bärlager, förstärkningslager och dränering.
 9. Mönster, typ, färg samt dimensioner på betongmarksten.
 10. Typ av kantstöd och hur dessa ska förankras.
 11. Hur anslutningar ska lösas.
 12. Om/hur terrassen får beträdas/packas.
 13. Krav på jämnhet, packning och kontroll.
 14. Hur egenkontroll ska genomföras och redovisas.
 15. Krav på arbetsplatsplanering (kontamination, byggsekvens etc).
 16. Plan för skötsel, drift och underhåll (särskild fokus på igensättning av fogar och sidoanläggningar).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK