Stäng

Val av typkonstruktion

Tekniskt beslut om typkonstruktion fattas utifrån fem kriterier:

  1. trafikklass (bundet eller obundet bärlager)
  2. hydraulisk konduktivitet i terrassen (infiltrationsförmåga)
  3. grundvattenytans högsta nivå
  4. föroreningar i undergrunden
  5. riskbedömning

Det kan även finnas andra överväganden som kan påverka det slutliga valet av konstruktion. Vid lång byggtid kan konstruktionen exempelvis behöva trafikeras av byggtrafik innan färdigställande och då kan behovet av ett trafikerbart bärlager uppstå. De olika konstruktionstyperna ger också olika anläggningskostnader vilket kan påverka slutligt val av konstruktion. Tabell 4.2 visar en sammanställning av rekommendationer för val av typkonstruktion ur teknisk synvinkel.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK