Stäng

Drift och underhåll

Drift och underhåll av dränerande markstenskonstruktioner utförs som vid traditionella konstruktioner och beskrivs mera utförligt i Svensk Markbetong ”Beläggning av plattor och marksten av betong”  [15].

För dränerande markstensbeläggningar tillkommer vissa moment som beskrivs i följande avsnitt. Drift och underhåll av kompletterande konstruktioner som ofta ingår i system för omhändertagande och rening av dagvatten (brunnar, dagvattentunnlar, regnbäddar etc) beskrivs utförligt i ”Skötselmanual – Instruktioner för drift och underhåll av grön-blå-grå system i gaturum” [53] samt ”Grävningsmanual – Instruktioner för grävning i eller nära grön-blå-grå system i gaturum” [54].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK