Stäng

Undergrund och terrass

Undvik att packa terrassen om inte uttryckligen noterat i projektörens anvisningar. För traditionella konstruktioner packas normalt terrassen lätt för att på så sätt få en mera stabil plattform för vidare arbete. Terrassens infiltrationsförmåga påverkas däremot i stor utsträckning av eventuell packning och hela konstruktionens förmåga att omhänderta dagvatten kan påverkas negativt om oavsiktlig packning görs.

Oavsiktlig packning vid byggarbetsplatsen bör vara en faktor vid den hydrauliska dimensioneringen. Undvik hjulburna arbetsredskap om inte terrassen ska packas med avsikten att bevara en naturlig hög infiltrationsförmåga. Använd i första hand arbetsredskap försedda med larvfötter. Om möjligt bör grävmaskiner arbeta från sidorna under arbetet med utgrävningen. Arbetsredskap bör inte beträda ytan förrän minst 200 mm förstärkningslager lagts ut.

Konstruktioner som byggs för full infiltration, d v s DO(I) och DB(I), bör anläggas med terrass med så liten lutning som möjligt. Detta för att möjliggöra så hög infiltrationsförmåga som möjligt i terrassen. Områdesspecifika avväganden måste dock göras så att terrassen lutar bort från andra känsliga anläggningar, till exempel husgrunder. Då bör terrassen luta 1–2 procent bort från berörd anläggning och terrassens lutning måste säkerställas oberoende av den färdiga ytans lutning.

Konstruktioner som byggs för partiell infiltration (d v s DO(P) och DB(P)) bör anläggas med terrasslutning på 1–2 procent mot dräneringsrör.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK