Stäng

Arbetsgång - hydraulisk analys

Följande arbetsgång kan med fördel användas för hydraulisk dimensionering av dränerande markstenskonstruktion. Beräkningen förutsätter att ”Arbetsgång – Bärighetsberäkning”  har genomförts.

 1. Med ledning av avsnitt "Val av konstruktion-riskbedömning", gör lämplighetsbedömning av möjlighet för konstruktion med full, partiell eller ingen infiltration.
 2. Med ledning av avsnitt "Val av konstruktion" gör en teknisk bedömning av lämplig typkonstruktion.
 3. Med ledning av avsnitt ”Arbetsgång – Bärighetsberäkning”, punkt 1–8 erhålls slutligt val av System (I, II eller III) och dess beteckning (till exempel DO(F), DB(P) etc).
 4. Med ledning av lokala föreskrifter eller Svenskt Vatten P110 [33], bestäm dimensionerande regndjup (dr) som ska omhändertas, eller utgå från regnintensitet (idim) med tillhörande varaktighet (tdim) och skapa envelopkurvor (med kumulativt regndjup) för olika återkomsttider enligt Dahlström (2010) [48], [52].

Punkt 5–13 avser system med ingen infiltration (DO(I), DB(I) eller TB(I)), punkt 14–20 avser system med full infiltration (DO(F) och DB(F)) och punkt 21–28 avser system med partiell infiltration (DO(P) eller DB(P)).

 

Ingen infiltration:

 1. Beräkna dimensionerande mängd infiltrerande vatten (Vin) enligt tabell 8.2.
 2. Antag avstånd mellan dräneringsrören (S).
 3. Beräkna maximalt erforderligt magasinhöjd (dmax) enligt tabell 8.3.
 4. Beräkna dimensionerande magasinhöjd (ddim) enligt tabell 8.6 och tabell 8.5 (med tidssteg = tdim). För system med ingen infiltration är dt = 0.
 5. Beräkna avvattningskapaciteten (dd) av förstärkningslagret för önskad tömningstid (till exempel 24 timmar) enligt tabell 8.5 (det vill säga hur tjock vattenmättad zon dräneringsrören kan avvattna under given tömningstid).
 6. Om ddim ≥ dd enligt tabell 8.7, måste magasinhöjden ökas, avståndet mellan dräneringsrören (S) minskas eller area på eventuell avrinningsyta (AT) minskas.
 7. Passningsräkna om punkt 5–11, tills villkoret ddim < dd, enligt tabell 8.7 uppfylls.
 8. Om ddim<< dd , kan systemet optimeras ytterligare (till exempel öka avståndet mellan dräneringsrör).
 9. Fortsätt till punkt 29.

 

Full infiltration:

 1. Beräkna dimensionerande mängd infiltrerande vatten (Vin) enligt tabell 8.2.
 2. Beräkna maximalt erforderligt magasinhöjd (dmax) enligt tabell 8.3.
 3. Beräkna dimensionerande magasinhöjd (ddim) enligt tabell 8.6 och tabell 8.4 (med tidssteg = tdim). För system med full infiltration är dd = 0.
 4. Beräkna avvattningskapaciteten (dt) av förstärkningslagret för önskad tömningstid (till exempel 24 timmar) enligt tabell 8.4 (det vill säga hur tjock vattenmättad zon terrassen kan avvattna under given tömningstid).
 5. Om är ddim dt, enligt tabell 8.7, måste magasinhöjden ökas, avståndet mellan dräneringsrören (S) minskas eller area på eventuell avrinningsyta (AT) minskas.
 6. Passningsräkna om punkt 14–19, tills villkoret ddim < dd, enligt tabell 8.7 uppfylls.
 7. Fortsätt till punkt 29.

 

Partiell infiltration:

 1. Beräkna dimensionerande mängd infiltrerande vatten (Vin) enligt tabell 8.2.
 2. Antag avstånd mellan dräneringsrören (S).
 3. Beräkna maximalt erforderligt magasinhöjd (dmax) tabell 8.3.
 4. Beräkna dimensionerande magasinhöjd (ddim) enligt tabell 8.6, tabell 8.4 och tabell 8.5 (med tidssteg = tdim).
 5. Beräkna avvattningskapaciteten, (dt+ dd), av förstärkningslagret för önskad tömningstid (till exempel 24 timmar) enligt tabell 8.4 och tabell 8.5 (det vill säga hur tjock vattenmättad zon dräneringsrören och terrassen kan avvattna under given tömningstid).
 6. Om är ddim dt + dd, enligt tabell 8.7, måste magasinhöjden ökas, avståndet mellan dräneringsrören (S) minskas eller area på eventuell avrinningsyta (AT) minskas.
 7. Passningsräkna om punkt 21–27, tills villkoret ddim < dd, enligt tabell 8.7 uppfylls.
 8. Om ddim << dd + dt, kan systemet optimeras ytterligare (t ex öka avståndet mellan dräneringsrör).

 

Full, partiell eller ingen infiltration:

Jämför dimensionerande magasintjocklek (ddim) med dimensionerande tjocklek på förstärkningslager med hänsyn till bärighet (h) och tjällyftning enligt avsnitt ”Arbetsgång – Bärighetsberäkning”. Största tjocklek på förstärkningslager är dimensionerande och ska väljas. Övriga lagers tjocklekar ges av tabell 7.8.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK