Stäng

Geotextil

Särskilt utformade geotextilier kan användas för att öka systemets förmåga att bryta ned föroreningar. Vatten passerar igenom geotextilen medan föroreningar fastnar. Därmed skapas en biobädd där marklevande organismer snabbt kan föröka sig.

Geotextilier kan även användas för att förhindra migration av finare materialfraktioner. Geotextil kan anläggas både på terrassens yta och i övre delen av överbyggnaden. Sediment kan däremot fastna på geotextilen och därmed minska dräneringsförmågan. Beslut om geotextil eller inte bör avgöras av det primära syftet med infiltrationen; omhändertagande av stora mängder dagvatten eller rening och biodegradering av föroreningar i dagvattnet.

Om infiltration av dagvatten sker via beläggningen (och primärsyftet är omhändertagande av dagvatten) bör geotextilier undvikas högt uppe i överbyggnaden och inte användas mellan exempelvis sättlager och bärlager. Noteras även att applicering av geotextil på grova fraktioner är praktiskt svårt och kan medföra utförandeproblem vid exempelvis packning.

Geotextilier kan ha en mängd andra funktioner i överbyggnaden (separerande lager, bärighetsförstärkning, filtrering, dränering och inneslutning) och finns i många olika utföranden. Dimensionering av funktion görs enligt leverantörens anvisningar [26].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK