Stäng

Trafikverkets metod

- Förenklad version

Nedan sammanfattas en förenklad och anpassad version av Trafikverkets metod för beräkning av trafiklast [12], [13]. Beräkning av ekvivalent antal standardaxlar (Nekv) för vald teknisk livslängd kan göras med hjälp av prognos av trafik under avsedd teknisk livslängd eller, om inget annat anges, utföras enligt tabell 7.3  nedan.

 

 

Omräkningsfaktorn (B-faktorn) mellan aktuell axel och standardaxeln beräknas enligt 4-potensregeln och ger en uppfattning om relativ skadeverkan i förhållande till standardaxeln. B-faktorn kan justeras ytterligare med avseende på vald referenshastighet, körfältsbredd och vägtyp [11], [13]. Denna justering är avsedd för statliga vägnätet och är inte direkt tillämpbart under urbana förhållanden.

Systemet med uppdelning i trafikklasser används inte längre av trafikverket men är mycket vanligt förekommande i kommunal verksamhet. Många kommuner har även egen uppdelning i trafikklasser som inte helt motsvarar den ursprungliga uppdelningen. Överbyggnadens trafikklass väljs med hjälp av tabell 7.4 och tabell 7.5 så att tillåtet antal standardaxlar är större eller lika med beräknat ekvivalent antal standardaxlar.

Trafikklass 0 motsvarar en trafikyta med ytterst lite tung trafik, bara enstaka tunga fordon per dygn, exempelvis en gångfartsgata. För vägar som trafikeras av enstaka fordon med axellast mindre eller lika med 8 ton, exempelvis GC-vägar, används trafikklass GC i tabell 7.4. GC-vägar som trafikeras av enstaka tunga fordon med axellast större än 8 ton, dimensioneras enligt trafikklass 0.

För markstensbeläggningar med trafiklaster större än trafikklass 4 krävs särskild utredning och beräkning. För ytterligare information om markstensbeläggningar i trafikklass större än 4 hänvisas till ”Markstensbeläggningar för industriytor” [14] samt respektive tillverkare.

 

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK