Stäng

Kontroll av avvattningskapacitet (tömningstid)

När dimensionerande magasintjocklek (förstärkningslagertjocklek) har beräknats (ddim), måste den samlade avvattningskapaciteten (exfiltration till terrass och avvattning till dräneringsrör) kontrolleras så att önskad tömningstid uppnås. Avvattningskapaciteten för konstruktion med infiltration till terrassen och avvattning via dräneringsrör ges av ekvationen i tabell 8.7.

Om villkoret enligt ekvationen i tabell 8.7 inte uppnås kan förstärkningslagret överfyllas och åtgärder måste vidtas för att förhindra detta. Det kan göras genom att till exempel minska avståndet (S) mellan dräneringsrör, förstärkningslagret bräddas vid nivån för maximal avvattningskapacitet, förstärkningslagrets tjocklek ökas eller att eventuell tillrinningsyta minskas.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK