Stäng

Hydraulisk dimensionering

I genomsnitt faller cirka 550 mm nederbörd per år i Stockholm. En stor del av detta rinner av som dagvatten från hårdgjorda ytor. Målet för Stockholms stad är att minska föroreningsbelastningen från stadens dagvatten med 70–80 procent. För att nå det målet måste cirka 90 procent av dagvattnets årsvolym fördröjas och renas.

Genom att dimensionera dagvattenanläggningar för 20 mm nederbörd skapas en renings- och fördröjningseffekt för 90 procent av årsnederbörden [48], [59]. Med de konstruktioner som presenteras här räcker 80 mm förstärkningslager för att magasinera 20 mm nederbörd. Krav på bärighet ger dock normalt långt tjockare förstärkningslager och kan fördröja betydligt mera än 20 mm nederbörd.

Tabell 8.1 illustrerar de konstruktioner, dimensionerade för bärighet enligt kapitel "Bärighetsdimensionering" som även klarar av fördröjningskravet på 20 mm nederbörd. Tömningstiden för konstruktionerna (max 24–48 timmar) beror på terrassens hydrauliska egenskaper och dräneringssystemets kapacitet och måste kontrolleras för varje konstruktion. Beräkning av fördröjningsbehov för olika åtkomsttider (till exempel 2-, 5-eller 10- årsregn) görs lämpligen enligt följande avsnitt.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK