Stäng

Arbetsplatsplanering

Högsta prioritet måste alltid vara att material, terrass, delar av konstruktionen eller färdig konstruktion skyddas från kontaminering av sediment eller andra material från annan verksamhet vid byggarbetsplatsen under hela byggfasen. Risken att förväxla olika typer av material (till exempel olika fraktioner krossmaterial) måste också förhindras genom en väl planerad arbetsplats och turordning för olika arbetsmoment. Alla leveranser till arbetsplatsen måste kontrolleras noga, märkas tydligt och lagras på arbetsplatsen utan risk för kontamination.

Efter färdigställande måste byggtrafik från intilliggande pågående byggarbeten förhindras att trafikera konstruktionen, utan föregående åtgärd. Detta för att förhindra igensättning av till exempel fogar. Temporär sedimentation- och erosionskontroll, för avledning av dagvatten, kan vara nödvändig innan konstruktionen har färdigställts. I tillägg bör mattor som förhindrar erosion av särskilt känsliga slänter användas [5].

Fysiska hinder som motverkar att smuts och annat material vandrar in på den dränerande ytan från intilliggande byggarbeten bör installeras. Om den dränerande konstruktionen ingår som en del av ett större projekt är det fördelaktigt att den byggs så sent som möjligt under projekttiden. Detta för att förhindra kontamination av konstruktionen. Om det inte är möjligt kan eventuellt en eller flera av följande alternativ övervägas och beslutas redan under projekteringsfasen [5], [18]. Alternativen i listan ges med stigande kostnadsnivå.

  • Färdigställ den dränerande markstenskontruktionen först, och tillåt därefter byggtrafik trafikera ytan som normalt under byggtiden. Efter byggtidens slut, och då intilliggande växtbäddar och grönområden har stabiliserats av vegetation eller erosionsmattor, vakuumsugs ytan med maskin kapabel att suga upp minst 25 mm fogmaterial. Fogarna inspekteras noga, och om synbart sediment finns kvar i fogen vakuumsugs ytan ytterligare en gång, eller tills inget synbart sediment finns kvar. Efter tillfredsställande vakuumsugning, fogas ytan med fogmaterial enligt avsnitt "Fog- och sättmaterial".
  • Skydda den färdiga beläggningen med vävd geotextil och minst 50 mm stenkross i fraktionen 2/5 (motsvarande fogmaterialet). Efter byggtidens slut, och då intilliggande växtbäddar och grönområden har stabiliserats av vegetation eller erosionsmattor avlägsnas krossmaterialet och geotextilen. Ytan inspekteras noga för eventuell kontamination, borstas och efterfogas vid behov.
  • Färdigställ konstruktionens förstärkningslager och skydda detta med vävd geotextil. Fyll upp till intilliggande nivå med förstärkningslagermaterial. Denna yta används av byggtrafik under resten av projektperioden. Efter byggtidens slut, och då intilliggande växtbäddar och grönområden har stabiliserats av vegetation eller erosionsmattor avlägsnas krossmaterialet och geotextilen, och resten av konstruktionen upp till beläggningen kan färdigställas.
  • Etablera temporära transportvägar för byggtrafik, som kringgår den färdiga dränerande markstenskonstruktionen. Transportvägarna bör skyltas noga så att oavsiktlig access och kontamination av den dränerande markstensbeläggningen undviks.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK