Stäng

Dränerande bundet bärlager

I System II utgörs bärlagret av dränerande bitumenbundet material (till exempel ABD) eller dränerande cementstabiliserat material. ABD har normalt porositet (hålrumshalt enl Trafikverket) mellan 18–26 procent. ABD bör uppfylla kraven enligt Trafikverkets publikation ”Krav, Bitumenbundna lager” [24]. Slutlig specifikation för bitumenbundet dränerande bärlager bör arbetas fram gemensamt med lämplig asfaltstilverkare. ABD har normalt lägre stabilitet än AG och över tid kommer bärlagret deformeras med följden att dräneringsegenskaperna försämras. De försämrade dräneringsegenskaperna uppstår i första hand i hjulspår och beror på att hålrummet minskar när materialet deformeras. Inom projektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” uppmättes 50 procent minskning i dränerande förmåga i hjulspår efter en hel livslängds belastning. Mellan hjulspåren försämrades dräneringsförmågan endast i mindre utsträckning.

Med tiden kommer viss igensättning, på grund av smuts och partiklar, av dränerande bärlager att ske, vilket försämrar dräneringsegenskaperna. Igensättningen av bitumenbundna dränerande bärlager går dock betydligt långsammare jämfört med motsvarande slitlager. Detta beror på att slitlagret är mera exponerat för smuts och partiklar (se vidare avsnitt "Igensättning av dränerande bundet bärlager"). Dimensionerande värde på infiltrationsförmåga måste vara kompenserat för igensättning och deformationer som sker under konstruktionens livslängd. Dimensionerande värde för infiltrationsförmåga rekommenderas till max 25 procent av ursprungligt värde. Dimensionerande värde på infiltrationsförmåga ska överskrida behovet att infiltrera dimensionerande nederbörd (t ex 20 eller 30 mm/h beroende på vald varaktighet och återkomstid).

Utomlands används ofta dränerande cementstabiliserat bärlager, med hålrumshalt upp till 35 procent, på grund av sin mycket höga bärighet [32]. I Sverige har endast begränsad erfarenhet upparbetats av dränerande cementstabiliserat grus. Detta omfattas därför inte av denna handbok.

För System III, där ingen infiltration sker igenom beläggningens yta, kan det bitumenbundna bärlagret utföras med asfaltgrus (AG). Asfaltgrus ska uppfylla kraven enligt Trafikverkets publikation ”Krav, Bitumenbundna lager” [24].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK