Stäng

Trafikklass

Korrekt bedömning av trafiklasten är av avgörande betydelse för konstruktionens funktion och tillståndsutveckling (se vidare avsnitt "Trafiklast"). Konstruktionerna i System I, II och III har testats och utvärderats i full skala under typiska svenska förhållanden [6]. Resultaten från försöken visar lika god bärighet och tillståndsutveckling som för traditionella konstruktioner. Konstruktioner av System I är en obunden konstruktion och används lämpligast upp t o m trafikklass 2. Konstruktioner av System II och III, är förstärkta med ett bundet bärlager av dränerande asfalt eller AG, och kan därför användas upp till trafikklass 4.

Bundna bärlager ger även möjlighet att använda andra typer av förstärkningslager mera lämpade för exempelvis trädplantering. Normalt rekommenderas 4/90 (Gc 80–20 enligt SS-EN 13242) som förstärkningslagermaterial (1). Denna sortering har mycket hög bärighet samtidigt som porositet, permeabilitet och dagvattenmagasinerande förmåga är hög. 4/90 kan dock ge en porstorleksfördelning som inte alltid är optimal för effektiv rottillväxt. Material i fraktionen 4/90 har hög porositet men många mindre porer.

I en konstruktion med bundet bärlager kan även material av typ 16/90 användas. Materialet har marginellt högre porositet än 4/90 men minsta porstorleken är större. 16/90 är därför bättre lämpad för optimal rottillväxt. Man ska dock vara medveten om att ur ett bärighetsperspektiv är 4/90 och 16/90 inte direkt utbytbara och att bärigheten vanligtvis sjunker något vid bruk av 16/90 (jämfört med 4/90). Denna effekt har dock inarbetats i tabell 7.8.

I System III är markstensbeläggningen av avgörande betydelse för konstruktionens bärighet och kan inte utelämnas eller ersättas av andra material. Dimensioneringstabellen (tabell 7.8) är endast giltig för de materialtyper och tjocklekar som beskrivits i denna text.

 

(1) Inom Vinnovaprojektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” rekommenderades sorteringarna 2/90 och 2/32 för förstärknings- och bärlagermaterial. För att underlätta beskrivning och upphandling används i AMA Anläggning 20 beteckningen 4/90 Gc 80–20 och 4/32 Gc 80–20 enligt SS-EN 13242 för dessa material. Denna sortering har relativt vida gränsvärden (min och max kurvor) och kan skenbart ge intrycket av att material under 4 mm inte ska finnas med. Av bärighetsskäl är mängden material mellan 2 och 4 mm viktig och som riktvärde bör minst 10 procent passera 4 mm sikt (jämför tabell 5.2). I denna handbok har vi valt att använda beteckningar enligt AMA Anläggning 20. Detta innebär dock inte ett avsteg från Vinnovaprojektets rekommendationer.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK