Stäng

Obundet bär- och förstärkningslager

För dränerande markstensbeläggningar i System I (se tabell 4.1) består bärlagret av krossat obundet material i fraktionen 4/32 Gc 80–20 enligt SS-EN 13242. Porositet ska vara större än 25 procent.

Eftersom mängden finmaterial påverkar materialets dräneringsförmåga i stor utsträckning är maximal fillerhalt är 2 procent. Referensvärdet för permeabilitetskoefficienten är 1,0 x 10-2 m/s. Utöver dessa krav ska bärlagermaterial uppfylla kraven enligt Trafikverkets publikation TRVK10 – Obundna lager [17]. Kornstorleksfördelning ska deklareras SS-EN 13242 och ska ha en kurva enligt tabell AMA DCB.33/1. Observera att av bärighetsskäl är mängden material mellan 2 och 4 mm viktig. Riktvärdet för passerande mängd vid 4 mm sikt bör vara minimum 10 procent. Materialet ska inte vara tvättat. Referensvärden för obundet bärlagermaterial ges av tabell 5.2 och kornstorleksfördelning ges av tabell 5.3.

Förstärkningslagermaterial för System I (obunden konstruktion) utgörs av obundet krossat material i fraktionen 4/90 Gc 80–20 enligt SS-EN 13242 och för System II och III av fraktionen 4/90 eller 16/90. Förstärkningslagermaterial ska ha porositet större än 25 procent för fraktionen 4/90 och porositet större än 3 procent i fraktionen 16/90. Max fillerhalt är 2 procent. Hydraulisk konduktivitet för obundet förstärkningslagermaterial har referensvärdet 1,0 x 10-3 m/s. Utöver dessa krav ska förstärkningslager uppfylla kraven enligt Trafikverkets publikation TRVK10 – Obundna lager [17].

Kornstorleksfördelning ska deklareras SS-EN 13242 och ska ha en kurva enligt tabell AMA DCB.24/1. Observera att av bärighetsskäl är mängden material mellan 2 och 4 mm viktig. Riktvärdet för passerande mängd vid 4 mm sikt bör vara minimum 10 procent. Materialet ska inte vara tvättat. Referensvärden för obundet förstärkningslagermaterial ges av tabell 5.2 och kornstorleksfördelning ges av tabell 5.4.

 

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK