Stäng

Geologi, terrassmaterial och klimat

Dimensioneringen av överbyggnaden ur belastningssynpunkt baseras bl a på materialegenskaper för jord och bergmaterial i terrassytan och hur dessa påverkas av årstidsvariationer. Trafikverket har sammanställt ett detaljerat system för klassificering av terrassmaterial. Indelning av jord- och bergmaterial baserar sig på bl a kulkvarnsvärde, kornstorleksfördelning, organisk halt och i vissa kategorier även odränerad skjuvhållfasthet. Trafikverkets system innehåller i vissa fall även flera undergrupper.

Om dimensionering av överbyggnaden sker enligt denna handbok sker indelning av jord- och bergmaterial enligt huvudgrupperna i tabell 7.1. Tabell 7.1 överensstämmer med Trafikverkets huvudindelning av jord- och bergmaterial, men indelning i undergrupper är inte nödvändiga för dimensionering enlig denna handbok. Byggande på terrass av materialtyp 6 och 7 rekommenderas ej. Jordarterna benämns och betecknas enligt SS EN 14688.

 

Dimensioneringen av överbyggnaden ur tjällyftningssynpunkt baseras på tjällyftningsegenskaperna hos terrassens jordart. Jordarter indelas i fyra tjälfarlighetsklasser enligt tabell 7.2.

I områden där dimensionering med hänsyn till tjällyftning normalt görs, ska detta även göras för markstensöverbyggnader. Totala överbyggnadstjockleken kontrolleras med avseende på aktuell klimatzon. Sverige delas in i klimatzoner enligt figur 7.1.

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK