Stäng

Nederbördsdata

Dimensionering av fördröjningssystem med avseende på s k typregn bygger antingen på att utnyttja lokal tillgänglig regnstatistik eller så används ekvation i tabell 12.1. Ekvationen speglar svenska förhållanden för varaktigheter upp till 24 timmar.

För varaktigheter över 24 timmar används det så kallade Z-konceptet. För vidare information om Z-konceptet och mer utförlig nederbördsdata för svenska förhållanden hänvisas till Svenskt Vattens publikation P104 [34]. Figur 12.3 visar regnintensitet som funktion av varaktighet och återkomsttid och figur 12.4 kumulativt regndjup (dr) för olika regnvaraktigheter. Båda figurerna baseras på ekvationen i tabell 12.1.

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK