Stäng

Förenklad metod

Förenklad metod enlig Svensk Markbetong

Indelning i trafikklasser kan vara svår att tillämpa på de låga trafikklasser som kan förekomma i urban trafik. Därför presenteras här en vidareutveckling av Svensk Markbetongs förenklade trafikklassindelning [15]. Denna förenkling är tillämpligt t o m trafikklass 2. Det förekommer givetvis många lägen med högre trafikklasser än 2, exempelvis genomfartsleder, bussgator och dylikt. I dessa situationer rekommenderas att trafiklassbestämningen utförs enligt Trafikverkets metod eller Svensk Markbetongs analysverktyg (Trafikklassanalys).

I stadsmiljö är övervägande delen av trafiken lätta fordon, det vill säga fordon med totalvikt under 3,5 ton. Samtidigt ger den lätta trafiken ett mycket begränsat tillskott till överbyggnadens tillståndsutveckling, till exempel spårbildning, jämfört med tung trafik. I den förenklade trafikklassbestämning delas trafiken in i fordonsgrupper med ungefär samma totalvikt och axelkonfigurationer enligt tabell 7.6. Lämplig trafikklass väljs enligt  tabell 7.7, som baserar sig på 20 års dimensioneringsperiod. Tillåtna total- och axellaster återfinns i Transportstyrelsens skrift ”Lasta lagligt” [22].

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK