Stäng

Utförande

Utförande ska ske enligt projektspecifika anvisningar och generella krav på material, packning, lutningar, toleranser och utspetsning m m som finns angivna i gällande AMA Anläggning samt i Trafikverkets kravdokument. Kraven på dränerande markbeläggningar och dess överbyggnad är beroende av trafik- och hydraulisk belastning. Beläggningen ”låses in” genom följande åtgärder: stabila kantstöd och välfyllda fogar. För generella anvisningar, som också ska följas vid byggande av dränerande markstenskonstruktioner, hänvisas till Svensk Markbetong ”Beläggning av plattor och marksten av betong”  [15] samt "Levande gaturum – en handbok i grön-blå-grå system” [55].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK