Stäng

Beräkning av maximalt behov av magasintjocklek (förstärkningslager)

Om dimensionerande regnintensitet (idim) med tillhörande varaktighet (tdim) är känt, kan beräkning av volymen infiltrerande vatten (Vin) direkt beräknas enligt ekvationen i tabell 8.2. Om inget utflöde sker från terrass eller dräneringsrör under den tid det tar att fylla förstärkningslagret, kan förstärkningslagrets maximala tjocklek (magasindjup) för dimensionerande regnintensitet och varaktighet beräknas enligt ekvationen i tabell 8.3.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK