Stäng

Närhet till grundvattenyta

Vid projektering bör grundvattenytans nivå beaktas. Den bör inte ligga närmare än ca 0,6 till 1 m under terrassytan vid val av konstruktionstyper med full eller partiell infiltration i terrassen [2]. Då kan eventuella föroreningar långsamt infiltreras och brytas ned i övre delar av terrassen utan att de når grundvattnet. Om en oförutsedd händelse uppstår och grundvattenytans nivå höjs och hamnar i överbyggnaden kommer terrassens dränerande funktion och överbyggnadens magasinerande funktion att minska.

Vid bestående grundvattenhöjning reduceras även terrassen och överbyggnadens bärighet. Konstruktionens bärighet påverkas i samma utsträckning som traditionella konstruktioner. Avstånd till grundvattenytan minskar risken för eventuell förlust av bärighet, magasinerande kapacitet samt filtrerande/renande förmåga. För konstruktionstyper med ingen infiltration i terrassen bör grundvattennivån ej ligga närmare än ca 0,3 m [2], [10].

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK