Stäng

Teknisk livslängd

Med teknisk livslängd avses normalt den tid (år) då konstruktionen uppfyller avsedd funktion med normalt drift och underhåll. Teknisk livslängd är i ingenjörstermer ett mycket trubbigt mått på hållbarhet eller tidsperiod, då ett strikt och mätbart mått krävs för avsedd funktion. I praktiken är dock avsedd funktion ett mycket diffust mått och kan innehålla en mängd olika parametrar som i varierande grad är svåra att specificera och sätta kravnivå på (exempelvis ojämnheter, sättningar, spårbildning, ytskador, sprickbildningar etc).

Ett mera praktiskt och ingenjörsmässigt mått på livslängd eller hållbarhet är att använda spårutveckling som funktion av trafiklast (uttryckt i standardaxlar). Här får spårutvecklingen beskriva avsedd funktion och antalet standardaxlar beskriva livslängden. Båda parametrar är relativt enkla att i praktiken utvärdera och följa upp. Antalet standardaxlar kan då vid behov enkelt översättas till en tidsperiod och standardaxlar översättas till aktuellt trafikmönster.

Normalt drift och underhåll kan i detta sammanhang definieras som åtgärder kopplade till lagning av spår. Inom ramen för projektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” [3] har normalt drift och underhåll definierats som två spårförbättrande åtgärder som utförs vid spårdjup på 21 mm. Detta överensstämmer inte nödvändigtvis med aktuell kommunal praxis, vilket normalt tillåter avsevärt större spårdjup innan underhållsåtgärd igångsätts. Denna definition ger dock en konservativ bedömning av konstruktionens funktion. Värt att notera är att maximalt tillåtet spårdjup på 21 mm inte beskriver något slags tillstånd då konstruktionen gått till brott och slutat fungera.

Den faktiska livslängden hos en vägkonstruktion, oberoende av typ, beror alltid på hur väl konstruktionen är projekterad, dimensionerad, byggd och underhållen. För en given trafiklast kräver en dränerande konstruktion något tjockare förstärkningslager än traditionell konstruktion, men vid normal drift och underhåll håller en dränerande konstruktion lika länge som en traditionell konstruktion.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK