Stäng

System I och II: Ingen infiltration

I konstruktioner av typ DO(I) och DB(I) hålls allt vatten, som infiltrerar genom markstensbeläggningen, kvar i ett vattentätt magasin som bildas genom att en impermeabel geoduk omsluter konstruktionen. Denna konstruktion är lämplig när terrassen har mycket låg infiltrationsförmåga (hydraulisk konduktivitet), låg bärighet, eller när infiltration av ytvatten från vägområdet inte är önskvärd (som exempelvis ovanpå ett grundvattenmagasin). Dessa konstruktionstyper är också lämpligt för förorenade platser där man inte vill orsaka ökat läckage av föroreningar p g a tillflöde av vatten. I denna konstruktion används dräneringsrör som fördröjer och leder bort vatten från magasinet till omgivande dagvattennät, reningsverk eller liknande. Systemet kan även användas för att samla vatten till bevattning eller andra ändamål. Vid normal till låg trafikbelastning används den mer ekonomiska obundna konstruktionstypen DO(I). I situationer som kräver mycket hög bärighet kan konstruktioner av typen DB(I) användas (bitumenbundet dränerande bärlager).

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK