Stäng

Grafisk bestämning av avvattningskapacitet

Avvattning av överbyggnaden med avseende på. exfiltration till terrass eller avtappning till dräneringsrör kan grafiskt bestämmas enligt figur 12.1 och figur 12.2. Båda figurerna är en grafisk representation av ekvationerna i tabell 8.4 och tabell 8.5.

 

Avvattningskapaciteten är beräknat för vattenfylld zon om 80 mm (motsvarande 20 mm nederbörd) och porositet i förstärkningslagret på 0,25. Säkerhetsfaktor för variation i terrassens hydrauliska förmåga fK = 0,5.

 

 

Avvattningskapacitet via avtappning till dräneringsrör för olika lutningar på terrassen (L) och olika avstånd mellan dräneringsrör (S). Avvattningskapaciteten är beräknad för vattenfylld zon om 80 mm (motsvarande 20 mm nederbörd och porositet i förstärkningslagret på 0,25). Endast halva tryckhöjden antas i snitt vara aktiv vid tömning. Förstärkningslagrets hydrauliska konduktivitet = 1,0x10-3 m/s. För hydraulisk konduktivitet på 1,0x10-2 m/s ökas värdena (avvattningskapaciteten) med 10 ggr.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK