Stäng

Arbetsgång - bärighetsberäkning

För bärighetsberäkning kan följande arbetsgång användas. Punkt 1–11 gäller dimensionering med hänsyn till bärighet och punkt 12–13 justering med avseende på tjälfarlighet.

 1. Bestäm trafiklast och trafikklass enligt avsnitt "Trafiklast"; "Trafikverkets metod" eller Svensk Markbetongs "Förenklad metod". Dimensionering enligt avsnitt "Förenklad metod" gäller till och med trafikklass 2.

 2. Fastställ materialtyp i terrassen enligt tabell 7.1.

 3. Fastställ hydraulisk konduktivitet i terrassen enligt avsnitt "Hydraulisk konduktivitet i terrass".

 4. Fastställ grundvattennivåns läge enligt avsnitt "Närhet till grundvattenyta".

 5. Utred eventuella föroreningar i undergrunden samt närhet till grundvattentäkt enligt avsnitt "Föroreningar i undergrund".

 6. Med ledning av punkt 1–5 samt avsnitt "Val av typkonstruktion", bestäm lämpligt System (I, II eller III) för aktuellt objekt.

 7. Med ledning av punkt 1–6 samt avsnitt "Trafikklass" bestäm möjlighet till infiltration i terrassen (full-, partiell- eller ingen infiltration) för aktuellt objekt.

 8. Med ledning av punkt 1–7 och tabell 4.1 erhålls typ av System och dess beteckning för bärighetsberäkning.

 9. Trafikklassen, typkonstruktion samt uppgifter om trafiksituationen för ytan ger den information som möjliggör val av marksten med hänsyn till format (längd, bredd och tjocklek) och form. Detta har tillsammans med läggningsmönstret betydelse för beläggningens stabilitet och lastfördelande egenskaper. Varje tillverkare tillhandahåller information om vilken trafikklass respektive produkt är lämpad för.

 10. Överbyggnaden och de olika materiallagrens tjocklek framgår av tabell 7.8 System I, II och III.

 11. Överbyggnadstjockleken är i tabell 7.8 beräknad med 80 mm marksten för trafikklass 0 till 4. Reduktion av tjocklek bör ske först efter utredning. Om en annan tjocklek används ska den totala överbyggnadstjockleken justeras enligt tabell 7.9. Om till exempel 60 mm tjock sten används för trafikklass 1, ska förstärkningslagrets tjocklek ökas med 50 mm. Varje tillverkare tillhandahåller information om vilken trafikklass respektive produkt är lämpad för.

I områden där dimensionering med hänsyn till tjällyftning normalt sker, ska detta även göras för markstensöverbyggnader. Punkt 12–13 gäller dimensionering med hänsyn till tjällyftning.

 1. Bestäm tjälfarlighetsklass enligt avsnitt "Geologi, terrassmaterial och klimat" (tabell 7.2) och klimatzon enligt figur 7.1.

 2. Kontrollera den totala överbyggnadstjockleken med hänsyn till tjällyftning enligt tabell 7.10.

 3. Överbyggnadstjocklek har nu räknats fram med hänsyn till bärighet (punkt 1–11) och med hänsyn till tjällyftning (punkt 12–13). Största tjocklek är dimensionerande och ska väljas. I det fall den totala överbyggnadstjockleken med avseende på tjällyftning överskrider överbyggnadstjockleken enligt tabell 7.8, är det förstärkningslagrets tjocklek som ska ökas på för att erhålla erforderlig total överbyggnadstjocklek.

 

 

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK