Stäng

Erforderlig magasinhöjd med dimensionerande regnintensitet och varaktighet

Ofta finns lokala riktlinjer för hur fördröjningsåtgärder ska dimensioneras för ett visst regndjup eller regnintensitet (idim) med tillhörande varaktighet (tdim). Saknas lokala rekommendationer bör riktlinjer enligt Svensk Vatten följas [33], [34], [40], [52].

Om inget utflöde sker från terrass eller dräneringsrör under den tid det tar att fylla förstärkningslagret, kan förstärkningslagrets maximala tjocklek (magasindjup) för dimensionerande regnintensitet och varaktighet beräknas enligt ekvationen i tabell 8.3.

Om avtappning av förstärkningslagret via exfiltration till terrass och/eller avtappning till dräneringsrör, under den tid det tar att fylla förstärkningslagret kan förstärkningslagrets dimensionerande tjocklek (magasindjup) beräknas enligt ekvationen i tabell 8.6.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK