Stäng

Avvattning av överbyggnaden

Vid en nederbördsmängd på 20 mm kan man förenklat anta att det kommer bildas en vattenfylld zon ovanpå terrassen i det öppna förstärkningslagret. Detta antagande gäller om infiltrationen (och permeabiliteten) i förstärkningslagret är mycket högre än exfiltration via terrass och eventuella dräneringsrör. Om porositeten i förstärkningslagret är till exempel 25 procent skapas en vattenfylld zon med en höjd av 80 mm som behöver avvattnas/ dräneras. Avvattningen av dränerande markstenskonstruktioner sker normalt genom vertikal exfiltration till terrassen samt en kombination av vertikal och horisontell avvattning till dräneringsrör enligt figur 8.2.

Eventuell exfiltration via överbyggnadens sidoytor beaktas inte. Avvattningskapaciteten anger hur tjock vattenmättad zon dräneringssystemen (via terrass (dt) och/eller via dräneringsrör (dd)) som kan avvattnas under en given tid (tömningstid). Den totala avvattningskapaciteten (dt+dd) måste överstiga behovet av tjocklek (ddim) på reservoar för fördröjning av infiltrerande dagvatten.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK