Stäng

Drift och underhåll

Markbeläggningar med plattor och marksten av betong är robusta produkter tillverkade av naturmaterial och i stort sett underhållsfria. Det är helt naturligt att slitage och väderpåverkan förändrar beläggningens utseende med tiden. Mekaniskt slitage, väder och vind gör att den allra översta delen av cementpastan slits ner så att underliggande material blir delvis synligt och färgnyanser tonas ned. För att betongbeläggningen ska åldras väl krävs ett korrekt utfört arbete med välfyllda fogar och kantstöd. Om överbyggnad, läggning och underhåll utförts korrekt har en beläggning mycket lång livslängd.

När entreprenaden för beläggningen är färdigställd övergår normal ansvaret för drift och underhåll till beställaren. I detta kapitel beskrivs faktorer som har betydelse för bibehållandet av beläggningens kvalitet och som lämpligen behandlas i drift- och  underhållsplaner eller motsvarande system.

Om renhållning eller underhåll ska upphandlas på entreprenad bör föreskrifter om ett riktigt utförande finnas med i de underlag som upprättas.

Ibland har entreprenören ansvaret för beläggningen under garantitiden. I förfrågningsunderlag och gällande anvisningar ska krav då ställas som medför att hög kvalitet bibehålls på beläggningen. Exempel på krav/anvisningar:

  • Ojämnheter och sättningar ska åtgärdas omgående.
  • Kontroll av ytan ska ske med bestämda tidsintervall.
  • Komplettering med fogmaterial ska ske vid behov eller enligt ett bestämt tidsintervall (t ex var 3:e eller var 6:e månad).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK