Stäng

Arbetsbeskrivning

Lämpligen används gällande AMA Anläggning med tillhörande råd och anvisningar (RA Anläggning) eller alternativ teknisk beskrivning t ex kommunens tekniska handbok för att upprätta en arbetsbeskrivning. Se även avsnitt "Utförande" med följande avsnitt som beskriver ett korrekt utförande och läggning av marksten och plattor. Förutom allmänna krav som ska ställas på en överbyggnad (krav på terrassyta, materialkvalitet m m) finns för markbetongbeläggningar några specifika krav som ska anges.

Projektören bör tydligt ange:

 • Beskrivning av trafikbelastning (t ex antal standardaxlar alternativt trafikklass)
 • Plan- och tvärsektion
 • Packningsförfarande
 • Typ, färg och dimension på markstenar och plattor
 • Läggningsmönster
 • Om plattor och marksten ska maskinläggas
 • Typ av kantstöd och hur de ska förankras
 • Hur anslutningarna ska lösas
 • Hur fogning ska utföras
 • När ytan kan tas i drift (med hänsyn till fogning)
 • Hur egenkontroll ska utföras och dokumenteras
 • Drift- och underhållsplan

För att maskinell läggning ska kunna ske i största möjliga utsträckning bör projektören ta hänsyn till produkternas modulmått (se avsnitt "Byggmått/modulmått/produktmått). Redovisning av genomförd dimensionering sker enligt avsnitt "Dimensionering" med följande avsnitt. För dränerande markstenskonstruktioner ställs ytterligare krav på arbetsbeskrivning och redovisning i handlingar som beskriver konstruktionen. Krav som ställs på denna typ av överbyggnad redovisas i separat handbok, Fördröjning av dagvatten med dränerande markstenskonstruktioner (2019).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK