Stäng

Förord

Markbetongprodukter används i hela världen som beläggning för allt från den lilla trädgården till den stora, hårt belastade industrihamnen. Rätt utförda ger de goda tekniska egenskaper med låga drift- och underhållskostnader över lång tid. De möjliggör funktionell design med färgade betongstenar för styrning av cyklister, fotgängare och biltrafik. Taktila betongstenar ger information för synskadade. Bullernivån från trafik kan sänkas genom att anpassa betongstenen, läggningsmönster och övergångskonstruktioner.

Sedan 2002 är denna skrift ett standardverk för markbetongbeläggningar och är även relevant för natursten och marktegel. Nya utgåvan återspeglar förändringar i branschen senaste decenniet. Nytt är dimensioneringsanvisningar för bundna bärlager och tydligare uppdelning av trafikklasser för plattor och marksten. Handboken uppdateras parallellt med AMA Anläggning och har bred förankring i branschen.

Dränerande markstensbeläggningar har introducerats för effektiv rening och fördröjning av nederbörd innan det leds vidare till recipienter. Dagvattensystem skonas från delar av nederbörden vid skyfall, vilket ger färre översvämningar i städer. Tekniken presenteras i en ny handbok från Svensk Markbetong, Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar (2019). Svensk Markbetongs hemsida, www.svenskmarkbetong.com, uppdateras med nya möjligheter för bärighetsdimensionering och
trafikklassbestämning.

Boken är framtagen av Svensk Markbetong i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den är koordinerad med Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Beläggning för framtiden”, under ledning av Selda Taner (SKL). Författare: Erik Simonsen (Cementa AB), Anders Junghage (S:t Eriks AB), Jan Lang (Starka Betongindustrier), Kjell Ryberg (Benders) samt Jörgen Sandgren (S:t Eriks AB).

Svensk Markbetong är ett samarbete mellan företagen Benders Sverige, Starka Betongindustrier, S:t Eriks AB och Cementa AB. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner och regioner.

 

September 2019 Svensk Markbetong och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK