Stäng

Inledning

Denna handbok vänder sig till projektörer, entreprenörer, driftansvariga och beställare av markbetongbeläggningar. Syftet med handboken är att beskriva hur ytor med beläggning av markbetong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas för att skapa vackra och väl fungerande ytor med lång livslängd. Med markbetongbeläggningar avses ytor belagda med plattor och marksten av betong. Eftersom marksten och plattors egenskaper iv issa avseenden skiljer sig åt, hänvisar vi även till tillverkarnas egna rekommendationer för olika beläggningar.

  • Definitioner av platta respektive marksten samt specifika egenskaper finns i avsnitt "Plattor och marksten av betong" med följande avsnitt.
  • Råd och anvisningar för projektering ges i avsnitt "Projektering" med följande avsnitt.
  • Förslag till dimensionering av plattor respektive marksten finns i avsnitt "Dimensionering" med följande avsnitt.
  • Lämpligt utförande redovisas i avsnitt "Utförande" med följande avsnitt.
  • Drift och underhåll av den färdiga beläggningen behandlas i avsnitt "Drift och underhåll" med följande avsnitt.

Flera av Svensk Markbetongs tidigare utgivna skrifter kompletterar denna handbok. Gata för Människor (1998) behandlar trafikplanering i innerstadsmiljö och ger exempel på goda lösningar med markbetongbeläggningar både i Sverige och utomlands. Anlägga ytor med plattor och marksten av betong (2000) är en praktisk handledning för byggande av väl fungerande markbeläggningar av betong.

Markstensbeläggningar för industriytor (2006) behandlar tungt belastade ytor som terminaler och hamnar, men kan även appliceras på tungt belastade kommunala gator. Fördröjning av dagvatten med dränerande  markstensbeläggning (2019) är en teknisk handbok om dimensionering, utförande och drift- och underhåll av konstruktioner avsedda för fördröjning och rening av dagvatten.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK