Stäng

Referenser

Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar (2019). Svensk Markbetong.

Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. David Hansson och Håkan Schroeder (2009). SLU Projektrapport Landskapsutveckling Alnarp. (S04-3087/AL50).

Jords egenskaper, Larsson, R. (2008). Statens Geotekniska Institut.

Interpave (2012) Concrete block paveing – Guide to the properties, design, construction, reinstatement and maintenance of concrete block pavements, edition 2. May 2012, L534:L212. Published by Interpave, www.paving.org.uk.

Swedish design tables for permeable block pavements (2017). Shafiqur Rahman, Erik Simonsen, Fredrik Hellman. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se.

TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion. TRV 2011:072, TDOK 2011:264. Trafikverket 2011.

TRVR Väg, Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion, TRV 2011:073, TDOK 2011:267, Trafikverket, 2011.

Markstensbeläggningar för Industriytor (2006). Erik Simonsen och Johan Silfwerbrand. ISBN 91-97-6041-0-0. Svensk Markbetong och Cement och Betong Institutet (2006).

Beläggning med plattor och marksten av betong (2002). ISBN 91-7289-067-3. Svenska Kommunförbundet och Svensk Markbetong (2002).

TRVKB 10 Obundna lager, Trafikverkets Krav Beskrivningstexter för obundna material i vägkonstruktioner, TRV 2011:083, TDOK 2011:265, Trafikverket (2011).

Lasta Lagligt, Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon (2018). Transportstyrelsen. Publikationsnr. TS201616, Utg.3, maj 2018.

Krav Bitumenbundna lager (2015). TDOK 2013:0529.

Växtbäddar I Stockholm Stad – En handbok (2009). Björn Embrén et al.

Geosynthetics for Segmental Concrete Pavements (2016). ICPI Tech Spec No. 22. Interlocking Concrete Pavement Institute. 14801 Murdock Street, Chantilly, VA 20151, USA.

Krossmaterial från ett entreprenörperspektiv med fokus på tillverkning och karakterisering (2017). Per Murén och Olov Didriksson, NCC Industry AB. Vinnova – Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. www.klimatsakradstad.se.

Teknisk handbok, Del 2 – anläggning, Stockholm Stad, Gatukontoret (2014).

TRVK Alternativa material (2011). Trafikverkets tekniska krav för alternativa material i vägkonstruktioner, TRV 2011:060, TDOK 2011:264.

AMA Anläggning 20, Svensk Byggtjänst (2020).

Jordarternas indelning och benämning, SGF 81, Byggforskningsrådet, Serie T 1984:21.

The visibility of a defined target as a basis for road lighting performance, Björn Odemark, Swedish Transport Research Board, 1986.

Surface Characteristics, PIARC, Technical Committee, Report No I, Brussels, 1987. Ur:XViii World Road Congress.

Design and Construction of Interlocking Concrete Block Pavements, B Shackel, 1991.

Workshop on Noise Reducing Concrete Surfaces, Heft 409, PIARC, Wien, 1992.

Rebel 91, Svenska Kommunförbundet och Vägverket, 1992.

Betänkande av Utredningen för en handlingsplan mot buller, SOU 1993:65.

Dimensionering av markstensbeläggningar, J Silfwerbrand, Cement och Betong Institutet, 1994.

Handlingsplan mot buller, Regeringens proposition 1993/94:215.

Beräkning av tjällyftningen i en vägkropp, Metodbeskrivning 906:1994, H Wirstam, Vägverket, 1995.

Nolltillväxten – Så förebygger vi ogräsproblem på hårdgjorda ytor, Svenska Kommunförbundet, 1996.

Säkrare trafikmiljö i tätort, Svenska Kommunförbundet, Rikspolisstyrelsen och Vägverket, 1997.

Livscykelanalys av marksten, G Ölund och T Rydberg, Chalmers Industriteknik, 1998.

Lugna gatan, Svenska Kommunförbundet, 1998.

Gata för människor, Svensk Markbetong, 1998.

Skönheten och oljudet – Handbok i trafikbullerskydd, Svenska Kommunförbundet, 1998.

Stadens Rum, Markbetongföreningen, 1998. Swedish concrete block pavements – Investigation of state and performance, 8th International symposium on concrete roads, Portugal, Theme VI, M Wäppling, J Silfwerbrand, 1998.

Field test on concrete block pavements; Investigation of load distribution capacity, Nordic Concrete Research, Reykjavik, Island, M Wäppling, J Silfwerbrand, KTH, 1999.

Livslängdsberäkningar på vägöverbyggnader med marksten, H Carlsson, VTI Notat 37-1999.

Markstensbeläggningars bärförmåga – Parameterstudie, jämförelser med utländska alternativ och förslag till dimensioneringstabeller, Teknisk rapport nr 1999:18, brobyggnad, institutionen för byggkonstruktion, J Silfwerbrand, KTH 1999.

Återvägen, Råd och vägledning för återvinning av krossad betong som ballast i gator och vägar, K Ydrevik, VTI Notat 67-1999.

Anlägga ytor med plattor och marksten av betong – Praktisk handbok, Svensk Markbetong, 2000.

Betonbelægninger – Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten, Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening (DBI), 2001.

Dimensionering av platsgjutna betongbeläggningar för kommunala ytor, A Farhang, KTH Rapport 67, 2002.

Tjäl- och bärighetsdimensionering samt jämnhetskrav för platt-och markstensöverbyggnader, Tekniskt PM, Scandiaconsult, 2002.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK