Stäng

Maskinläggning av betongmarksten

För att underlätta läggning av betongmarksten och betongmarkplattor finns en rad olika läggningshjälpmedel att tillgå. Dessa hjälpmedel förhindrar belastningsskador hos läggningspersonalen, och ökar produktiviteten i läggningsarbetet. Vid projektering av större markstensbeläggningar bör maskinläggning eftersträvas eftersom det är billigare och ger en bättre arbetsmiljö. Vid maskinell läggning av marksten läggs ett helt lager av markstenen på plats samtidigt (ca 1 m2). Ytans måttsättning bör anpassas efter lagrets modulmått, speciellt när låsbara markstenar används. En gatas breddmått bör om möjligt anpassas efter lagrets breddmått så att kapningar undviks. Detta ger en effektiv läggning och hållbar yta.

 

Används låsbara marksten bör kapningar minimeras eftersom det är svårt att erhålla 1/3 av stenens ursprungliga storlek. Vid utläggning för hand finns enkla manuella lyfthjälpmedel. Det finns även hjälpmedel för att maskinellt lägga ut och dra av sättmaterial och fördela fogmaterial jämnt över ytan. Vid maskinell läggning sker all inpassning mot brunnar o dyl för hand.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK