Stäng

Utläggning sättlager

Marksten och plattor ska läggas i 30 mm sättlager färdigpackad tjocklek (30–50 mm vid bundet bärlager). Vid trafikerade ytor ställs högre krav på sättlagrets tjocklek. Sättlager har normalt låg bärighet och ska inte användas som ett utjämningslager för att justera höjdskillnader bärlagret. Risken för spårbildning och sättningar ökar om sättlagret är för tjockt eller varierar i tjocklek.

Sättlagret dras av och packas lätt med vibrerande maskin, en överfart. Sättlagret behöver inte packas om det läggs med makadam 2/4 mm eller 2/5 mm. Om sättlagret läggs med asfaltläggare behöver det inte packas eftersom tillräcklig vibrering sker vid läggningen. Används makadam 2/4 mm eller 2/5 mm ska marksten/plattor innan eftervibrering läggas 15 mm över slutlig nivå.

Stenmjöl med hög andel filler tenderar att fungera som en svamp och är därför olämpligt som sättlager. Vatten får inte bli stående i konstruktionen.

Runt brunnar ska extra noggrann packning utföras för att undvika lokala sättningar. Ett sätt att förhindra lokala sättningar är understoppning med t ex AG (asfaltgrus).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK