Stäng

Trafikverkets metod

Trafikklassbestämning enligt Trafikverkets metod

Nedan visas en förenklad och anpassad version av Trafikverkets metod för beräkning av trafiklast. Beräkna antal ekvivalenta standardaxlar (Nekv) under den tekniska livslängden genom prognos av trafiken under avsedd period, eller enligt tabell 4.3 nedan.

Omräkningsfaktorn (B-faktorn) mellan aktuell axel och standardaxeln kan beräknas enligt den så kallade 4-potens-regeln. Den ger en uppfattning om relativ skadeverkan i förhållande till en standardaxel. B-faktorn för hela fordonet är summan av B-faktorn för fordonets alla axlar. B-faktorn kan behöva justeras ytterligare med hänsyn till vald referenshastighet, körfältsbredd och vägtyp. Denna justering är i första hand avsedd för det statliga vägnätet och är inte direkt tillämpbart under urbana förhållanden.

Systemet med uppdelning i trafikklasser används inte längre av trafikverket men är vanligt i kommunal verksamhet. Många kommuner har även egen uppdelning i trafikklasser som inte helt motsvarar Trafikverkets ursprungliga uppdelning. Överbyggnadens trafikklass väljs med hjälp av tabell 4.4 och tabell 4.5 så att tillåtet antal standardaxlar är större eller lika med beräknat antal ekvivalenta standardaxlar (beräknat enligt tabell 4.3). Trafikklass 0 motsvarar en trafikyta med ytterst lite tung trafik, bara enstaka tunga fordon per dygn, tex en gångfartsgata.

För vägar som trafikeras av enstaka fordon med axellast mindre eller lika med 8 ton, tex GC-vägar, används trafikklass GC i tabell 4.4. GC-vägar som trafikeras av enstaka tunga fordon med axellast över 8 ton, dimensioneras enligt trafikklass 0. För markstensbeläggningar med trafiklaster större än trafikklass 4 krävs särskild utredning och beräkning. För ytterligare information om markstensbeläggningar i trafikklass större än 4 hänvisas till Markstensbeläggningar för industriytor (2006), samt respektive tillverkare.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK