Stäng

Förenklad metod

Trafikklassbestämning enligt Svensk Markbetong – förenklad version

Det kan vara svårt att dela in trafiken som förekommer i urbana miljöer i rätt trafikklass. Därför presenteras här en vidareutveckling av Svensk Markbetongs förenklade trafikklassindelning. Denna förenkling kan användas t o m trafikklass 2. Det förekommer även många lägen med högre trafikklasser än 2, t ex genomfartsleder, bussgator m fl. I de fallen rekommenderar vi att trafiklassbestämningen utförs enligt Trafikverkets metod eller Svensk Markbetongs analysverktyg (Trafikklassanalys).

I stadsmiljö är övervägande delen av trafiken lätta fordon, d v s fordon med totalvikt under 3,5 ton. Sådan trafik bidrar endast i begränsat omfattning till överbyggnadens tillståndsutveckling (exempelvis spårbildning) jämfört med tyngre trafik. I den förenklade trafikklassbestämningen delas trafiken in i fordonsgrupper med ungefär samma totalvikt och axelkonfigurationer enligt tabell 4.6. Lämplig trafikklass väljs enligt tabell 4.7. Tabell 4.7 baserar sig på 20 års dimensioneringsperiod. Tillåtna total- och axellaster finns i Transportstyrelsens skrift  Lasta lagligt.


Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK