Stäng

Egenskaper

En markbetongbeläggning kan tekniskt beskrivas som en halvelastisk beläggning eftersom den är både styv och elastisk.Till skillnad från asfalt består markbetongbeläggningen av styva enheter som är föbundna med varandra av fyllda och elastiska fogar. Beläggningen har lång livslängd, precis som betong i allmänhet.

Svensk Standard för markbeläggningsprodukter är: SS-EN 1338 Betongmarksten, SS-EN 1339 Betongmarkplattor och SS-EN 1340 Kantstöd av betong. Markstenars och plattors kvalitet kontrolleras genom provning av bl a hållfasthet, frostresistens och nötningsmotstånd. Dessutom ställs krav på mått och maximala formavvikelser. Skillnaden mellan betongmarksten och betongmarkplattor definieras av deras geometri. En sten vars största längd dividerad med tjockleken är mindre än eller lika med fyra, räknas som en betongmarksten. Plattor ger en kvot på över fyra. Betongmarkstenar kan, beroende på sin form, användas i högre trafikklasser.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK