Stäng

Kantstöd och inspänningar

För att förhindra fogförskjutningar i beläggning där fordon bromsar, accelererar eller svänger ska ytan spännas in. Inspänningarna är viktiga för att ge markstensbeläggningar en lång livslängd. Används granitkantstöd som inspänning av ytan bör det även sättas en eller två rader smågatsten. Detta för att eftersträva rak kapning och lika stor fogbredd mot anslutningen. Mot angränsande grönytor bör alltid beläggningen spännas in enligt principritning nedan. Vid tungt belastade ytor ska kantstöden förankras väl i tex betong, på alla sidor om beläggningen. 

 

 

Kantstödet och närliggande ytor bör sättas så att de underlättar vattenavrinning. För att förhindra att underliggande sättlager och bärlager rinner ut i fogarna mellan kantstöden/kantstenen bör fogarna tätas på insidan med ”lappar” av fiberduk. Vid lättare belastning kan kantstödet i en beläggning i stället bestå av ett kantblock, en betongmarkplatta eller en större betongmarksten. Minska risken att yttersta stenen eller plattan blir instabil genom att sätta även den i betong eller cementbundet grus enligt typritning nedan. Mot kantstöd och inspänning ska fog vara 2–5 mm.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK