Stäng

Överbyggnaden

Förstärkningslagret vilar på terrassen och ska vara jämntjockt. Använd fiberduk för att förhindra materialvandring från förstärkningslagret till terrassen.

Bärlagret ligger ovanför förstärkningslagret och kan vara obundet eller bundet. När obundet bärlager används är det viktigt att undvika materialvandring från sättlager till bärlager. Om det obundna bärlagret behöver finjusteras för att undvika materialvandring mellan sätt- och bärlager så ska det göras med bergkross, fraktion 0/16 mm. Mängden finmaterial/filler i 0/16 mm får dock inte överstiga bärlagrets mängd av finmaterial, eftersom det kan göra att vatten blir stående i konstruktionen. Detsamma gäller om det obundna bärlagret ska finjusteras i höjdled för att undvika att sättlagret används som ett utjämningslager, istället för ett avjämningslager. Svensk Markbetong rekommenderar att besiktning ska utföras när bärlagret är utlagt och packat. Då kontrolleras bl a bärlagrets nivå, jämnhet och packningsgrad. Svensk Markbetong rekommenderar att det på trafikerade ytor utförs statiska plattbelastningsförsök för bärighetskontroll.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK