Stäng

Läggning, fogning och eftervibrering

Marksten och plattor läggs med 2–5 mm bred fog. De justeras för att hålla rätt fogbredd och för att linjer i förbandsläggning ska harmonisera. Den färdiga beläggningens bärighet är beroende av rätt fogbredd. Efter färdig läggning fylls fogarna. Ytan ska inte fordonsbelastas innan fogarna är helt fyllda med fogmaterial och ytan har eftervibrerats. Fogmaterialet ska om möjligt läggas ut och fogas torrt. Om inte det går kan fogarna fyllas genom att vattna ner fogmaterialet.

Fogmaterial ska följa rekommenderad kornkurva enligt avsnitt "Uppbyggnad av överbyggnaden". Efter fogning sopas ytan ren och eftervibreras med vibratorplatta eller liknande. Eftervibreringen jämnar ut och stabiliserar beläggningen samtidigt som det packar fogmaterialet. Fogen ska vara väl fylld. Detta innebär att ytan kan behöva fogas upprepade gånger.

Packningsutrustningen får inte påverka ytans utseende. Vibratorplattor kan behöva förses med gummiduk. Beläggning med tunna betongmarkplattor (< 60 mm) bör maskinpackas med försiktighet. Om möjligt låt överblivet fogmaterial (efter sista packning) ligga kvar på ytan. Fogmaterialet kommer då med tiden tränga ned i fogarna och ytterligare stabilisera beläggningen. Lämpliga maskiner vid vibrering av beläggningen, med hänsyn till dess tjocklek, är:

  • 60 mm sten – vibreringsmaskiner med en tjänstevikt på ca 130 kg och centrifugalkraft på ca 18–20 kN.
  • 80 mm sten – vibreringsmaskiner med en tjänstevikt på ca 170–200 kg och centrifugalkraft på ca 20–30 kN.
  • 100 mm sten och större– vibreringsmaskiner med en tjänstevikt på 200–600 kg och centrifugalkraft på ca 30–60 kN.

 

 

Fogen är en väsentlig del av beläggningen. För att den ska behålla sin stabilitet är det viktigt att den är fylld under hela brukstiden. Därför är det viktigt att ha en bra DoU-plan. Kontrollera jämnheten i längs- och tvärled enligt anvisningar i gällande AMA Anläggning. Beläggningsytan ska ha 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt med 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. Betongmarkplattor eller betongmarksten ska ligga i nivå med varandra. Tillåten nivåskillnad vid enstaka fogar är ≤ 5 mm. Beakta att vid användning av skarpkantade betongmarkplattor eller betongmarksten kan tillåten nivåskillnad behöva avvika från AMA.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK