Stäng

Höjdsättning och vattenavrinning

Vattenavrinningen är alltid viktig att lösa vid gatu- och vägprojektering. Kvarstående vatten i konstruktionen, speciellt i sättmaterialet, innebär att besvärande skador lätt uppkommer. En effektiv avrinning skapas om den tvärgående lutningen är större än 2,5 procent. För trafikerade gator är 2,5 procents lutning inget problem att uppnå. Ur tillgänglighetsperspektiv och i trånga utrymmen kan dock 2,5 procents lutning vara svårt att uppnå, och mindre lutning kan då accepteras. Men då är det viktigt att lämpliga avrinningsvägar skapas så att vatten inte blir stående i konstruktionen.

Med bundna bärlager är en säkerställd avrinning extra viktigt. Vald lutning ska gälla för samtliga lager, från terrassnivå till färdig yta, så att varje lager är jämntjockt. Sättmaterialet får ej användas för utjämning. Längsgående avrinning måste säkerställas mot lågpunkter t ex brunnar, dagvattenrännor, diken mm.

Normalt utformas överbyggnaden med takfall eller enkelsidigt tvärfall. Att utforma överbyggnaden som en valvkonstruktion ökar samverkan mellan stenarna och sprider därför lasterna bättre.

För höjdsättning, lutningar och vattenavrinning vid dränerande markstenskonstruktioner ges särskilda rekommendationer i separat handbok, Fördröjning av dagvatten med dränerande markstenskonstruktioner (2019).

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK