Stäng

Beläggning på täta underlag

När plattor och marksten läggs på asfalt- eller cementbundet bärlager, betongbjälklag eller annat tätt underlag är det viktigt att säkerställa avrinningen. Annars kan vatten bli stående i konstruktionen. Varje enskilt lager ska ha ett fall på minst 2,5 procent och dräneringen ska vara säkerställd. I trånga utrymmen kan 2,5 procents lutning vara svårt att uppnå och då kan mindre lutning accepteras (se vidare avsnitt "Höjdsättning och vattenavrinning"). Till skillnad från obundet bärlager används 30–50 mm färdigpackat sättmaterial, krossat 2/4 el 2/5 enligt avsnitt "Uppbyggnad av överbyggnaden".

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK