Stäng

Användningsområden

Beläggningar av plattor och marksten av betong har många fördelar. De har hög slitstyrka och god beständighet. Dessutom ger utbudet av former, färger och mönster stora möjligheter att skapa gatumiljöer som är lätta att orientera sig i och till formgivning av gatans estetik och gestaltning. Inriktningen i Sverige går mot sänkta hastigheter i tätort. Ett systematiskt och konsekvent arbete med mönster och färg gör att trafikanterna känner igen sig och förstår hur de ska bete sig. Större tydlighet gör det lättare för trafikanterna att orientera sig, vilket är önskvärt i blandtrafiksystem. Markstensbeläggningens fogar gör dessutom att bilförare upplever svaga vibrationer som bidrar till större uppmärksamhet och lägre hastighet.

Marksten nyttjas vanligtvis på kommunala gator med hastigheter upp till 50 km/h samt även tungt belastade industriytor. I kommunal miljö inbjuder beläggningen inte till höga hastigheter, utan talar om för bilisterna att de befinner sig i gångtrafikanternas miljö. Markstenens färger och skilda mönster kan förtydliga hastighetsförändringar och ge bilister tydliga signaler om att ta större hänsyn till gående och cyklister.

Plattor av betong är ett naturligt val på park- och torganläggningar, trottoarer samt på vägar med gles fordonstrafik. Plattor ger även en kompletterande estetisk möjlighet med varierande ytstrukturer. Det är också möjligt att blanda plattor, med sitt större format, och marksten, som bättre klarar högre trafikbelastningar. Användningen av plattor på fordonstrafikerade ytor bör dock ske först efter samråd med markbetongtillverkaren och i enlighet med denna skrift.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK